Benjamin Chew Tilghman

سندبلاست ( sandblast ) در فارسی با معانی شن پاشی – پاشیدن ماسه بوسیله هوای فشرده و پرتاب ماسه با سرعت بالا شناخته میشود البته در بین صنعتگران هیچکدام از معانی فارسی رایج نیست تقریبا اغلب جامعه این صنعت را با نام سندبلاستمیشناسند . 80% دستگاههای سندبلاست عملکردی شبیه به هم دارند به طوریکه با شتاب دادن به مواد ساینده (ماسه) بوسیله یک سیال مانند هوا و برخورد دادن آن به سطح مورد نظر کار میکنند

تاریخچه سندبلاست یعنی :  Benjamin Chew Tilghman مخترع اولین دستگاه سندبلاست

تاریخچه هر چیزی بوجود آورنده آن است و تاریخچه سندبلاست نیز مخترع آن …  Benjamin Chew Tilghman ، تیلگمن مردی است که با دقت در محیط خشن اطراف خود توانست سندبلاست را اختراع کند.

نقل شده است روزی ژنرال تیلگمن از پشت شیشه پنجره اتاق خود مشغول نگاه کردن به افراد خود بود ، که متوجه مات شدن قسمتی ازشیشه پنجره اتاقش شد که درطوفان شن روز قبل در معرض طوفان شن بود

خودتان میتوانید تصور کنید که باقی ماجرا چیست …؟ ؟ ! ! .

بله ، تیلگمن به فکر ساختن دستگاهی افتاد که بتواند ذرات ماسه رابا شدت بر روی سطح شیشه پرتاب کند و بدین ترتیب اولین دستگاه سندبلاست جهان ساخته شد . تیلگمن با این کار خدمت بزرگی را به جامعه بشریت عرضه داشت ، زیرا در بسیاری موارد هزینه روشهای جایگزین تمیزکاری و آماده سازی قدیمی سطوح ، نسبت به سندبلاست بسیار گران قیمت و گاهی غیر ممکن است .

روش کار سندبلاست به این صورت است که ماسه های ساینده که عمدتا از جنس سیلیس – مسباره و اکسید فلزات هستند با استفاده از فشارباد کمپرسور شتاب گرفته و بر روی سطح قطعه پاشیده میشوند.

 

سپتامبر 14, 2016

سندبلاست

سندبلاست ( sandblast ) در فارسی با معانی شن پاشی – پاشیدن ماسه بوسیله هوای فشرده و پرتاب ماسه با سرعت بالا شناخته میشود البته در […]