گارانتی

از آنجائی كه كابين دوش حمام مكرراٌ و در محيطی مرطوب مورد استفاده قرار می گيرد اين شركت كليه قطعات آن را از مواد مرغوب انتخاب كرده است.
در كابين های اين شركت هيچ گونه قطعه زنگ زدنی استفاده  نشده است، پروفيل های مورد استفاده از جنس آلومينيوم مي باشند كه فلزی غير قابل زنگ زدن است و مناسب براي محيط های مرطوب مي باشد،  همچنين كليه پيچ های مصرفی از جنس استيل تهيه مي گردند.
كليه قطعات کابين( به جز شیشه ) از تاريخ نصب، يك سال گارانتی میباشند (فقط هزینه ایاب و ذهاب دریافت میگردد). پروفيل، قرقره و دستگيره كابين دوش از نظر زنگ زدن 5 سال گارانتی مي باشد.