سفارش كالا

كابين دوشهای شركت سانيكو شامل 2 گروه آماده و ساختنی می باشند.
كابين های آماده شامل زير دوشی و دور دوشی با ابعاد مشخص و غير قابل تغيير هستند كه برای مشاهده انواع آن به قسمت محصولات سايت و يا دفتر شركت مراجعه فرماييد.
سفارش كابين های ساختنی با ابعاد متغير كه به نسبت فضای كنونی حمام شما توليد می شود به صورت زير می باشد.

اندازه گيری:‌

* اندازه گيری در شهر تهران به صورت رايگان است.

* بابت اندازه گيری در خارج از شهر تهران كه توسط حضور كارشناس شركت انجام گيرد بايد هزينه اياب ذهاب بسته به فاصله محل اجرای پروژه از تهران  به كارشناس پرداخت شود.

كارشناس فروش شركت يك روز قبل برای حضور در محل، با مشتری به صورت تلفنی هماهنگی انجام می دهد و در هنگام حضور در پروژه حالتهای مختلف قابل اجرا در طرحهای مختلف را به مشتری پيشنهاد می كند و پس از انتخاب نهائی مدل كابين دوش، پيش فاكتوری جهت تائيد كليه مشخصات سفارش به وی ارائه  می نمايد تا به صورت كتبی مورد تائيد مشتری قرار گيرد.

قيمت:

قيمت كابين دوشهای ريلی ساختنی به صورت متر مربعی می باشد كه بر اساس نوع پروفيل،‌ شيشه و سند بلاست مورد استفاده، محاسبه می شود.
قيمت كابين های لولايی و يونيت ثابت پس از مشخص شدن شكل كلی آن،‌ از طرف شركت اعلام می گردد.

نحوه پرداخت:‌

كليه سفارشات اين شركت به صورت نقدی می باشند كه 50% آن در زمان ثبت سفارش  و 50%‌ الباقی در هنگام نصب كابين دوش و پس از ارائه فاكتور، توسط نصاب شركت دريافت می گردد.

مدت زمان تحويل سفارش:‌

از آنجائی‌ كه كليه كابين دوشهای‌ اين شركت با شيشه سكوريت در ضخامتهای‌ 6 ميليمتر و 8 ميليمتر توليد می شوند و برای توليد اين شيشه ها مدت زمانی بايد در نظر گرفته شود، تحويل سفارشات از زمان پرداخت بيعانه تا حداكثر 15 الي 20 روز كاری انجام می گردد. برای سفارشات فوری (تحويل حداكثر يك هفته) مبلغی اضافه می شود كه بسته به نوع سفارش توسط شركت اعلام م‍ی گردد.