شيشه سكوريت

شيشه سكوريت:‌ روش و ماشين آلات شيشه هاي نشكن سازي شده (tempered ) اولين بار توسط شركت فرانسوي سنت كوبين طراحي و ابداع شد و اين نوع شيشه با نام تجاري سكوريت وارد بازار گرديد. از اين زمان به بعد شيشه هاي سكوريت مصارف بسياري از جمله در صنايع خودروسازي،‌ ساختمان، قطارها، هواپيماها و……. پيدا كرد. شيشه هاي سكوريت داراي استحكام 5 الي 8 برابر شيشه هاي معمولي هستند. بنابراين پس از شكستن به تكه ها و ذرات كوچك ريزي تبديل مي شوند كه داراي لبه هاي تيز و خطرناك نمي باشند، و اين شيشه ها همچنين در مقابل تغييرات دمايي 175TD = درجه سانتيگراد نيز مقاومت مي كنند،‌ در صورتي كه شيشه هاي معمولي در اثر اين اختلاف دما ترك مي خورند. :‌در اين حالت،‌ شيشه مجددا تا حدود 700 درجه سانتيگراد حرارت داده و بعد به طور ناگهاني و تحت شرايط خاص و كنترل شده اي سرد مي شود. اين عمل باعث افزايش مقاومت شيشه (حدود 3الي5 برابر)‌ در مقابل ضربه و نيز شوكهاي حرارتي مي گردد. از اين نوع شيشه در ويترين درهاي شيشه اي و پنجره هاي جانبي اتومبيلها استفاده ميگردد.